24h Holter monitoring EKG-a

24H HOLTER MONITORING EKG-a
holter pritiska novi sad

Neinvazivni kardiološki pregled kojim se snima električna aktivnost srca (elektrokardiogram, EKG) tokom 24 časa, a po potrebi i duži vremenski period.
Lekar će predložiti da pacijent uradi 24h Holter monitoing EKG-a ukiliko se pacijent žali na:

 • Osećaj nepravilnog i ubrzanog srčanog rada
 • Osećaj lupanja srca
 • Nesvesticu
 • Gubitak svesti

Holter EKG-a se radi i ukoliko se želi proveriti efekt ordinirane antiaritmijske terapije.Indikacije za 24h Holter monitoring EKG-a: • Dijagnostikovanje promena srčanog ritma koje se javljaju povremeno ili samo u određenim situacijama (tahikardija, bradikadija, ventrikularne ekstrasistole, supraventrikularne ekstrasistole)
 • U cilju dijagnostikovanja poremećaja srčanog ritma (aritmije, atrijalna fibrilacija)  i sprovođenja (AV blok I stepena, AV blok II stepena, kompletni AV blok)  i drugih bolesti srca
 • U praćenju rada pejsmejkera

Kako se izvodi?Pregled se radi pomoću malog aparata koji se zove holter i elektorda koje su postavljene na grudni koš.

U našoj ordinaciji moguće je postaviti 12-o kanalni Holter EKG-a.
Elektrode su spojene u jedan mali aparat koji je veličine mobilnog telefona, koji je obično pričvršćen za pojas.
U toku snimanja pacijent bi trebalo da obavlja uobičajene dnevne aktivnosti.
Na aparatu postoji i posebno dugme koje bolesnik treba da pritisne kada subjektivno oseća neku nelagodnost. Na taj način u elektrokardiografskom zapisu ostaće poseban znak koji će lekaru ukazati na situaciji kada se pacijent loše osećao, te da posebno obrati pažnju na taj deo elektrokardiografskog zapisa.
Tokom snimanja Holtera 24 sata, a ponekad i duže možemo identifikovati  poremećaje ritma srca ili prokrvljenosti srca koji se javlja retko i verovatno bi ih propustili u jednokratnom kratkom snimanju običnog EKG-a.
Nakon sprovedenog snimanja sakupljeni podaci se prebacuju se u računar i pomoću specijalnog softvera analiziraju se elektrokardiografski zapis srca.

U izdatom nalazu nalaze se brojni parametri kao prosečni broj, maksimalni, minimalni broj otkucaja srca, aritmije, znakovi za slabiju prokrvljenost srca i sl.


Pregled je:

 • Bezbolan, obavlja se uz svakodnevne aktivnosti
 • Ne nosi rizik
 • Nije dozvoljeno tuširanje ili kupanje
 • Savetuje se izbegavanje:
  • Preteranog korišćenja  mobilnog telefona
  • Kontakta sa magnetima,  mikrotalasnom pećnicom
  • Upotreba električne četkice za zube jer možedoći do kratkotrajnog prekida signala od elektroda do holtera što bi uslovilo netačno merenje.


merenje holterom

Ordinacija Limana 2019. Sva prava zadržana.

Želiš da dobijaš savete o zdravlju i informacije od nas?


Prijavi se na naš Newsletter!

Call Now Button