Ekspertski ehokardiografski pregled

KARDIOLOŠKI PREGLEDIEkspertski ehokardiografski pregled podrazumeva detaljnu ehokardiografsku procenu u skladu sa evropskim i američkim preporukama.
Izvodi se na najsavremenijim ultrazvučnim aparatima (VIVID E9 premijum klase) koji pored standardnog softvera poseduje:

  • Opciju merenja tkivnih brzina (TDI-Tissue Velocity Imaging – kvantitativna analiza srčane funkcije prema brzinama u srčanom mišiću
  • Strain and Strain Rate – posebno speckle tracking metoda, omogućava pravovremenu dijagnostiku segmentne disfunkcije miokarda leve komore, što ima terapijske i prognostičke implikacije (detaljna analiza i procena regionalne funkcije, sinhronizacije i deformacije srčanog mišića

  • Saznaj više
Saznaj više

4D rekonstrukcija srca u trodimenzionalnom obliku, detaljna anatomska i patofiziološka procena, korisna u proceni fukcionalnog i morfološkog stanja srca i srčanih zalistaka.


ekspertski pregled kardiologa novi sad

Pregledom je omogućeno tačnije identifikovanje problema i usmeravanje daljeg tretmana u željnom pravcu, donošenje konačne odluke o daljem načinu lečenja pacijenata (hirurško ili medikamentozno lečenje).

Pregled izvodi kardiolog sa višegodišnjim iskustvom u radu u Ehokardiografskom kabinetu u renomiranim ustanovama kao što su Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.
Pregled traje 45min.
Pregled indikuje kardiolog/internista


  • Saznaj više
Saznaj više

“Strain rate imaging tehnika ima svoju primenu u:

  • analizi regionalne funkcije miokarda, kao kvantitativna podrška stres ehokardiografiji,
  • analizi dijastolne funkcije,
  • ranoj detekciji poremećaja srčane funkcije u kardiomiopatijamama,
  • selekciji pacijenata za resinhronizacionu terapiju,
  • analizi komorske funkcije kod bolesnika sa kongenitalnom patologijom. “

Ordinacija Limana 2019. Sva prava zadržana.

Želiš da dobijaš savete o zdravlju i informacije od nas?


Prijavi se na naš Newsletter!

Call Now Button