Internista na subspecijalizaciji – endokrinologija

Asist. dr Slađana Pejaković


Asist. dr Slađana Pejaković

Internista na subspecijalizaciji – endokrinologijaSfere interesovanja su terapija dijabetesa, tehnološke inovacije u lečenju dijabetesa, insuliska rezistencija, gestacijski dijabetes, patologija štitaste žlezde i reproduktivna endokrinologija.

Asist. Dr Slađana Pejaković, specijalista interne medicine, na subpecijalizaciji iz endokrinologije, je rođena 1983. godine u Novom Sadu gde je završila gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj.

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, smer opšta medicina, upisala je 2002. godine, a diplomirala je 2009. godine. Na Klinici za nefrologiju i kliničku imunologiju bila je zaposlena od oktobra 2011. g, a od aprila 2013. godine do danas je u stalnom radnom odnosu na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Kliničkog centra Vojvodine, na Odeljenju za dijabetes.

Učestvuje u radu Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu od 2017. godine kao asistent pripravnik, a od 2018. godine kao redovni asistent. Specijalistički ispit iz interne medicine položila 2020. godine.

Osnovna polja njenog stručnog i naučno – istraživačkog rada su terapija dijabetesatehnološke inovacije u lečenju dijabetesa, insuliska rezistencija, gestacijski dijabetes, patologija štitaste žlezde i reproduktivna endokrinologija. Učestvovala je na brojnim inostranim i nacionalnim seminarima iz oblasti dijabetologije i endokrinologije.

U aktivnom je procesu izrade doktorske disertacije iz oblasti gestacijskog dijabetesa. Sertifikovana je na inostranim i domaćim kursevima, za rad i obuku pacijenata sa insulinskim pumpama, koje su dostupne pacijentima u našoj zemlji.

Autor i koautor je brojnih naučnih radova iz oblasti dijabetologije i endokrinologije i aktivno je učestvovala u radu brojnih domaćih i međunarodnih naučnih skupova.

Tečno govori engleski jezik (profesionalni nivo), poseduje bazično znanje nemačkog jezika. Udata je i majka 2 devojčice.


Zakažite pregledEndokrinologija

Saznaj više

Newsletter

    Uslovi korišćenja

    Ordinacija Limana 2019. Sva prava zadržana.

    Želiš da dobijaš savete o zdravlju i informacije od nas?


    Prijavi se na naš Newsletter!

    Call Now Button